• Zwroty i reklamacje

Reklamacje i zwroty zostały szczegółowo opisane w regulaminie w:

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

§ 9 REKLAMACJE

Załącznik nr 1 do Regulaminu -  WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Informacje dostępne pod linkiem: Regulamin Sklepu